Sunday, May 12, 2019

UT1-P1 : [ PENDUDUK ] KAJIAN PANDANGAN PENDUDUK TERHADAP TAHAP KEPUASAN PERKHIDMATAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU BAGI TAHUN 2019

🗣 Salam Komuniti Bakar Batu Adalah dimaklumkan pihak Pusat Operasi MURNInets kebangsaan (POMK) sedang menjalankan kajian pandangan penduduk terhadap perkhidmatan MBJB di bawah Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar Luar Bandar Malaysia (MURNInets), PLANMalaysia, Kementerian Wilayah Persekutuan. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan golongan berkepentingan di bandar dan luar bandar mengenai kemudahan dan tahap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan MBJB Oleh itu, diminta jasa baik tuan/Puan untuk mengedarkan link yang disertakan kepada ahli jawatankuasa penduduk di kawasan tuan/puan untuk menilai tahap perkhidmatan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sila ke Sesawang : http://j.mp/2PZoqJL Jutaan terima kasih di atas kerjasama tuan/puan Urusetia MURNInets MBJB Jabatan Perancangan Pembangunan Majlis Bandaraya Johor Bahru +6 07-2198246 #kbb #kbbjb #komunitibakarbatu #bakarbatu #kgbakarbatu #DunStulang #SouthKey #SogoJB #MBJB
via http://j.mp/2PZoqJL #KBBJB