Saturday, December 15, 2018

Pengumuman December 16, 2018 at 02:10PM

🗣 Untuk makluman semua penduduk Kg Bakar Batu... Penggunaan Dewan Raya Bakar Batu untuk melaksanakan program2 kampung adalah dibenarkan penggunaannya... Caranya dengan memaklumkan pada pihak MPKK tarikh yang hendak digunakan agar tidak bertindih dengan penyewaan dewan tersebut. Makluman ini bertujuan mengelakkan isu yg mengatakan MPKK tidak membenarkan penggunaan dewan raya berulang lagi dan masalah yang mungkin timbul antara pelaksana program dengan pihak MPKK dalam melaksanakan program2 untuk kampung. Cc : Pertubuhan2 di dalam Kg Bakar Batu #kitasekampung #bersatuhidupharmoni #muafakatharapanberkat
via #KBB

No comments:

Post a Comment