Wednesday, January 2, 2019

Selamat Menyambut Tahun Baru 2019. Berikut adalah maklumat Program Geran Agropreneur Muda bagi Tahun 2019 untuk menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan. Syarat-syarat bagi melayakkan pemohon menyertai Program Agropreneur Muda adalah seperti berikut : Warganegara Malaysia Golongan belia berumur di antara 18 hingga 40 tahun Tidak mengira latar belakang pendidikan Belia yang baru memulakan projek, WAJIB mengikuti program latihan teknikal yang dianjurkan atau diiktiraf oleh Jabatan/Agensi di bawah MOA yang berkaitan Keutamaan kepada belia yang mempunyai kemudahan tanah dan premis sedia ada. Pemohon menggunakan borang UAM 01/14 (pin. 1/16) dan setiap pemohon layak mengemukakan satu (1) permohonan sahaja. Borang : https://goo.gl/Bo7XbG Flyer : https://goo.gl/RmhnbA #KgBakarBatu #BakarBatu #JDT


🗣 Selamat Menyambut Tahun Baru 2019. Berikut adalah maklumat Program Geran Agropreneur Muda bagi Tahun 2019 untuk menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan. Syarat-syarat bagi melayakkan pemohon menyertai Program Agropreneur Muda adalah seperti berikut : Warganegara Malaysia Golongan belia berumur di antara 18 hingga 40 tahun Tidak mengira latar belakang pendidikan Belia yang baru memulakan projek, WAJIB mengikuti program latihan teknikal yang dianjurkan atau diiktiraf oleh Jabatan/Agensi di bawah MOA yang berkaitan Keutamaan kepada belia yang mempunyai kemudahan tanah dan premis sedia ada. Pemohon menggunakan borang UAM 01/14 (pin. 1/16) dan setiap pemohon layak mengemukakan satu (1) permohonan sahaja. Borang : https://goo.gl/Bo7XbG Flyer : https://goo.gl/RmhnbA #kbb #KgBakarBatu #BakarBatu #JDT via #KBB

No comments:

Post a Comment